Privacy Verklaring

Privacyverklaring Baureo BV

Via de webwinkels van Baureo worden privacygevoelige gegevens ofwel persoonsgegevens verwerkt. Baureo BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de Eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonlijke data beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Baureo BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-10-2017.


Gebruik van persoonsgegevens

Bij een bezoek aan onze website of door het gebruiken van onze webshop laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken en bewaren de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens (persoonlijk of van je bedrijf)
 • KVK en BTW nummer van zakelijke klanten
 • Factuuradres
 • Afleveradres
 • Email adres
 • Telefoonnummer(s)
 • Betaalgegevens
 • Geslacht
 • IP adres


Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren, het gedrag van gebruikers analyseren en statistieken maken. Cookies maken het ook mogelijk om je aanvragen te onthouden en je bestellingen af te kunnen ronden. De cookies verzamelen gegevens over je computer of apparaat, zoals je browsertype en -instellingen en je IP-adres. Wij maken gebruik van analytische cookies, beveiligingscookies en functionele cookies.


Registratie

Voor bepaalde onderdelen van deze website moet je je eerst registreren. Je gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met, en een zorgvuldige keuze van het wachtwoord. Onze medewerkers hebben geen toegang tot je wachtwoord. Als je je wachtwoord bent vergeten of je vermoedt dat deze in verkeerde handen terecht is gekomen, dan kun je via de website een nieuw wachtwoord aanmaken.


Contactgegevens

Aan het account koppelen we je contactgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet bij elke bestelling opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van een overeenkomst, voor facturering en betaling, voor het bieden van ondersteuning en voor het verzenden van de nieuwsbrief. Aan je account wordt ook je bestelhistorie gekoppeld. Via je account kan je de status van je bestellingen inzien en heb je zelf een overzicht van alle producten en/of diensten die je bij ons hebt afgenomen. De gegevens kunnen door ons worden gebruikt ten behoeve van research & development en voor het verbeteren van ons productaanbod.


Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacy verklaring.


Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een email stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhaneling daarvan.


Promotie

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per e-mail
 • via sociale media


Advertenties

Onze website geeft generieke advertenties weer waarvoor geen persoonlijke data wordt gebruikt.


Publicatie

We publiceren uw klantgegevens niet.


Doorgifte van persoonsgegevens

Wij zullen je persoonsgegevens en de aan je gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de bestelling (bijvoorbeeld in geval van dropshipment) of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. We delen in het kader van de overeenkomst je gegevens met leveranciers, dienstverleners en met overheidsorganen. Als we je gegevens met deze partijen delen, eisen we van deze partijen dat zij voldoen aan Europese wet- en regelgeving met betrekking tot privacy.


Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Wij hebben Google toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.


Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Fysieke beveiliging door middel van sloten op deuren en kluizen, bewakingssystemen en/of gecontroleerde toegang tot gebouwen en faciliteiten en cameratoezicht.
 • Technische beveiliging door middel van gebruik van anti-virus, encryptie en monitoring van systemen, servers en data centers.


Websites van derden

Wanneer je klikt op een Social Media button (zoals Twitter), dan is het mogelijk dat de beheerders van deze website je persoonsgegevens verzamelen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Bewaartermijn

We bewaren je gegevens in ieder geval voor de duur van de overeenkomst en voor zover nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarna bewaren we je gegevens enkel nog voor zover wet- of regelgeving dat vereist.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Inzage en wijzigen van gegevens

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, vragen wij je bij een dergelijk verzoek wel altijd om jezelf adequaat te identificeren. Wij slaan de gegevens op die voor ons noodzakelijk zijn om je te contacteren naar aanleiding van de informatieaanvraag.
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.


Contactgegevens

Baureo B.V.

Kerkenbos 1053-Q

6546BB Nijmegen

E. support[at]baureo.nl

T. 085-401 08 63