Disclaimer

Vrijwaringsclausule voor webwinkels van Baureo

Baureo BV (Kamer van Koophandel: 53749936) handelend onder de naam Trendplaza, NuForce Webshop, hierna te noemen Baureo, verleent u hierbij toegang tot haar Webshops ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Baureo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen teverwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De websites en webshops van Baureo BV zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, desondanks kan het voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. Afbeeldingen van producten kunnen afwijken qua kleur of anderszins. De inhoud van deze website is slechts ter algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie, waaronder prijzen, worden ontleend. Op alle offertes, producten en diensten van Baureo zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Oneigenlijk gebruik van de in een van onze webshops gekochte producten is altijd en alleen voor risico van de klant. Baureo BV kan hiervoor geenszins aansprakelijk worden gehouden in welke vorm dan ook. Wij behouden ons dan ook het recht voor om in alle voorkomende gevallen hier direct afstand van te nemen. Aansprakelijkheid ligt te allen tijde bij de klant zelf.

Baureo BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op onze website. Baureo BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe, incidentele of indirecte schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of het tijdelijk onbereikbaar zijn van onze website of delen daarvan. Baureo BV behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website als in deze disclaimer, aan te brengen.

Wij garanderen niet dat de website compatibel is met alle hardware en software die door bezoekers van de site gebruikt kunnen worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan of virussen die van invloed kunnen zijn op uw computerapparatuur, software, data of andere eigendommen als gevolg van uw toegang tot, gebruik of browsen van deze website of het downloaden van materiaal, data, tekst of afbeeldingen.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Baureo.

Links naar andere websites zijn voor uw gemak opgenomen. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Baureo nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Op de gehele website en alle afzonderlijke onderdelen berusten de intellectuele eigendomsrechten geheel bij Baureo BV en/of partners/leveranciers. Kopiëren, verspreiden en of elk ander gebruik van informatie van onze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Baureo, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Alle prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.

Op al onze producten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.